Cách nghiên cứu đối thủ cạnh tranh để cải thiện nội dung blog (Phần 1)

        Bạn cần ý tưởng cho chủ đề blog? Bạn có biết những nội dung nào có hiệu quả nhất cho đối thủ cạnh tranh của bạn? Khi bạn biết được nội dung nào có tác dụng với đối thủ cạnh tranh, bạn có thể sử dụng những chủ đề để động não tìm ý tưởng cho các bài viết blog của riêng mình.

6 kỹ thuật marketing để quảng bá trang blog

       Có nhiều cách thức để quảng bá cho trang blog của bạn, với những cách quảng bá dài hạn và ngắn hạn khác nhau.

Blog Phải làm sao để có được lòng tin chỉ trong 10 giây

        Khi một ai đó vào xem trang blog của bạn lần đầu, bạn sẽ có 10 giây để gây được sự chú ý của họ. Vậy nên ấn tượng ban đầu chính là điều vô cùng quan trọng.

Mộ vài điều không thể thiếu khi muốn gây ấn tượng ban đầu :