Viết blog: tạo ra một cấu trúc bài blog rõ ràng

Viết blog: tạo ra một cấu trúc bài blog rõ ràng
Blog

 

Tại sao cấu trúc của bài viết blog lại quan trọng?

Thực sự rất đáng giá để suy nghĩ về cấu trúc các mảnh của bạn trước khi bạn thực sự bắt đầu viết. Cấu trúc là dàn ý của văn bản: nó sẽ giúp người đọc nắm bắt được ý chính của văn bản.

Việc viết bài báo tuyệt vời sẽ không ngay lập tức cải thiện thứ hạng của bạn. Nhưng: về lâu dài nó chắc chắn sẽ có tác động tích cực về SEO của bạn! Vâng, văn bản có cấu trúc có tỷ lệ dội lại thấp hơn và cơ hội cao hơn để nhận được sự chú ý của truyền thông đại chúng.

Bài viết với cấu trúc rõ ràng trên blog cũng sẽ cho kết quả chuyển đổi cao hơn trên trang web của bạn. Nếu tin nhắn của bạn được hiểu đúng bởi khán giả của bạn, nhiều cơ lớn lớn hơn để họ mua sản phẩm của bạn hoặc quay trở lại trang web của bạn.

Viết blog: tạo ra một cấu trúc bài blog rõ ràngViết blog: tạo ra một cấu trúc bài blog rõ ràng

Làm thế nào để thiết lập cấu trúc bài viết Blog

Hãy suy nghĩ trước khi bạn bắt đầu viết.Lấy một tờ giấy và viết xuống những gì bạn muốn viết. Thiết lập một cấu trúc bài blog, trước khi bạn bắt đầu viết và giữ theo cấu trúc đó trong khi viết bài đăng trên blog của bạn. Thiết lập một cấu trúc văn bản của bạn có thể (ví dụ) được thực hiện theo ba bước:

Bước 1: Tạo một danh sách

Nếu bạn đã tập hợp tất cả các thông tin mà bạn muốn sử dụng trong bài đăng hoặc bài viết của bạn, bạn có thể bắt đầu với việc lập cấu trúc.Bạn có thể viết ra một danh sách tất cả các chủ đề.Bạn chỉ cần tạo một số loại danh sách của tất cả mọi thứ mà văn bản của bạn nên bao gồm.

Bước 2: Kết hợp các chủ đề với nhau

Nếu bạn có một cái nhìn tổng quan rõ ràng của tất cả các chủ đề bạn muốn thảo luận trong bài viết của bạn, bạn hãy bắt đầu kết hợp các chủ đề. Các chủ đề tương tự tất nhiên nên được thảo luận với nhau.

Bước 3: Đặt thứ tự các chủ đề

Nếu bạn đã làm xong việc chia nhóm, bạn nên quyết định trước thứ tự mà bạn muốn trình bày các chủ đề trong bài viết của bạn. Trong hầu hết các trường hợp, bạn sẽ quyết định đặt theo chủ đề. Sau đó, bạn nên thảo luận về mọi khía cạnh trong một đoạn mới.

Tiếp sau việc xếp thứ tự theo chủ đề, bạn cũng có thể xếp theo thời gian hoặc thảo luận về chủ đề của bạn theo một thứ tự mô phạm. Đặc biệt là khi bạn cố gắng để giải thích các tài liệu phức tạp, một trật tự giáo khoa mà trong đó bạn dễ dàng giải thích các công cụ là đầu tiên và sau đó là các khía cạnh khó khăn có thể là một ý tưởng rất tốt.

Sau khi bạn đã xếp thứ tự cho các chủ đề mà bạn muốn đề cập trong bài viết của bạn, bạn nên tạo một danh sách mới.Danh sách này thực ra là một loại giống như bản tóm tắt các bài báo mà bạn muốn viết.Bạn có thể viết một câu ngắn hoặc một vài từ cho mỗi đoạn bạn có kế hoạch để viết.Danh sách này phục vụ như là dàn ý của bài viết của bạn và bạn nên nhỡ kỹ nó trong suốt thời gian của quá trình viết.

Tạo ra các đoạn văn

Trong cấu trúc bài blog mà bạn đã thiết lập, bạn đã nhóm chủ đề lại với nhau.Sau đó bạn có thể bắt đầu viết các đoạn văn.Nhưng điều gì làm nên một đoạn tốt?Một đoạn văn có thể được xác định bởi ba điều. Hãy ghi nhớ những điều này khi viết!

Một đoạn nên tạo thành một bài chuyên đề.

Một đoạn chứa một câu cốt lõi và xây dựng câu cốt lõi này.

Một đoạn phải được trở nên có thể nhìn thấy (bằng cách sử dụng khoảng trắng).

Rất nhiều người mắc sai lầm khi tạo ra các đoạn văn.Các nhà văn chỉ cần đặt một số khoảng trắng trong văn bản của họ ở những nơi ngẫu nhiên với mục đích thẩm mỹ, nhưng không thực sự suy nghĩ về sự gắn kết và cấu trúc của văn bản. Trong nhiều trường hợp, sự gắn kết trong đoạn văn và giữa các đoạn văn vẫn chưa rõ ràng. Các loại sai lầm này có thể thực sự làm rối cấu trúc bài viết của bạn.

Đoạn văn có thể ngắn hay dài. Chiều dài của một đoạn văn được quyết định bởi các chủ đề bạn đang thảo luận. Nó có thể là hai câu, nhưng một đoạn cũng có thể chứa 15 câu. Đối với văn bản trên các trang web, chúng tôi khuyên bạn chỉ nên tạo ra các đoạn văn ngắn (giữ từ dưới 6 hoặc 7 câu).

Đối với các văn bản trên các trang web, chúng tôi khuyên bạn nên bắt đầu đoạn văn của bạn với những câu quan trọng nhất. Sau đó giải thích hoặc mở rộng câu nói đó. Một độc giả sẽ có thể nắm bắt những nội dung quan trọng nhất của bài viết của bạn, chỉ bằng cách đọc các câu đầu tiên của đoạn văn của bạn. Bạn có thể kết luận đoạn văn (dài) với một câu tổng kết để làm cho quan điểm của bạn thêm rõ ràng.

Sử dụng các từ tín hiệu

Nhằm hướng dẫn người đọc của bạn, bạn nên sử dụng nhiều từ tín hiệu. Từ tín hiệu chỉ phương hướng cho độc giả của bạn. Những từ này cho người đọc thấy bạn đang tóm tắt (và, cũng), so sánh (ít hơn, chứ không phải) và kết luận có một cái gì đó (như vậy, do đó, vì thế).

Sử dụng các từ tín hiệu sẽ được giống như đặt xi măng giữa câu của bạn. Người đọc sẽ hiểu được nội dung của bạn tốt hơn nhiều nếu bạn sử dụng đúng các loại từ.

Tiêu đề

Các tiêu đề là điều quan trọng cho những mục đích SEO. Google sử dụng các tiêu đề của bạn để xác định chủ đề của nội dung trên trang web của bạn. Vì thế tiêu đề của nên được sử dụng để tối ưu hóa bài viết của bạn. Tuy nhiên, các tiêu đề cũng có tầm quan trọng lớn đối với độc giả của bạn. Tiêu đề cho phép độc giả của bạn đọc lướt qua các văn bản của bạn và quyết định họ có hay không muốn đọc bài viết của bạn. Như vậy, tiêu đề nên hấp dẫn và nên bao gồm các nội dung của đoạn văn.

Bạn có thể đặt một tiêu đề trên mỗi đoạn, hoặc trên một số đoạn văn có chứa các chủ đề tương tự. Các tiêu đề cần phản ánh cấu trúc văn bản của bạn. Chúng tôi sẽ tư vấn cho bạn để đặt một tiêu đề trên mỗi đoạn dài.

Phần kết luận

Thiết lập một cấu trúc chặt chẽ cho bài viết trên blog của bạn sẽ dẫn đến sự hiểu biết tốt hơn về thông điệp bài viết của bạn. Nếu mọi người hiểu thông điệp của bạn, họ có nhiều khả năng sẽ chia sẻ bài viết của bạn trên phương tiện truyền thông xã hội hoặc mua những thứ bạn có cung cấp.

Dành thời gian để suy nghĩ về một cấu trúc bài đăng blog rõ ràng trước khi bạn bắt đầu viết là một bước đầu tiên rất quan trọng. Trong khi viết, suy nghĩ về cấu trúc của đoạn văn của bạn, việc bạn sử dụng từ tín hiệu và các tiêu đề trong bài viết của bạn. Nếu bạn làm theo những “quy tắc” trên, bài viết trên blog của bạn sẽ có thể hiểu được và có thể đọc được với khán giả (trừ khi phong cách viết của bạn quá dở).