Thiết kế đột phá này sẽ giúp bạn không phải tốn công buộc dây giày nữa

Chiến dịch gây vốn đầu tư ban đầu đã vượt trên cả mục tiêu mong đợi, do đó sản phẩm này sẽ sớm được tung ra thị trường phổ biến để phục vụ người tiêu dùng. Với giá thành và chi phí khoảng 20 USD, bạn sẽ có ngay trong tay một cặp dây giày nam châm có một không hai này.

Các bài khác...