Quản lý nhà hàng chuyên nghiệp bằng công nghệ R-Keeper

Quản lý nhà hàng chuyên nghiệp bằng công nghệ R-Keeper
Công nghệ quản lý

Cấu trúc hệ thống phần cứng bao gồm các máy bán hàng màn hình cảm ứng (máy tính tiền, máy order điện tử) kết nối trong một mạng nội bộ tại một máy chủ. Các máy order được đặt rải rác tại những vị trí cố định trong nhà hàng (hoặc sử dụng PDA cầm tay cho nhân viên). Tại nhà bếp và quầy bar, các máy in chuyên dụng tốc độ cao dùng để in phiếu order.

Việc order được thực hiện theo quy trình tự động hóa. Nhân viên phục vụ có thể nhập order của khách hàng bằng PDA ngay tại bàn hoặc sử dụng các máy order cảm ứng đặt trong nhà hàng. Sau khi order được nhập, thông tin tự động gửi ra máy in ở nhà bếp và quầy bar. Toàn bộ quy trình được tự động hóa trên hệ thống máy POS màn hình cảm ứng. Các nghiệp vụ có thể là order món ăn, chuyển bàn, tách bàn, ghép bàn, hủy món, đổi bàn, in bill tính tiền, in báo cáo bán hàng…

Quản lý nhà hàng chuyên nghiệp bằng công nghệ R-Keeper

Quản lý nhà hàng chuyên nghiệp bằng công nghệ R-Keeper

Phần mềm StoreHouse V4 quản lý hệ thống nguyên vật liệu, bán thành phẩm, định lượng món ăn và các giao dịch về hàng hóa (nhập, xuất, tồn). Nhờ chức năng xây dựng giá vốn theo quy trình tự động dựa trên định lượng, số lượng và giá hàng hóa đầu vào, hệ thống sẽ tính ra chi phí giá vốn món ăn, so sánh với giá bán để có báo cáo lãi gộp của nhà hàng. Nhờ phần mềm kho StoreHouse V4, các giao dịch được quản lý chính xác.

Hệ thống phần mềm quản lý chuyên nghiệp cho lĩnh vực nhà hàng sẽ quản lý toàn bộ cơ sở dữ liệu kinh doanh trong nhà hàng như menu, đơn giá, sơ đồ bàn, danh sách nhân viên, chính sách kinh doanh. Hệ thống này giúp người quản lý có thể có nhiều loại báo cáo chi tiết như: bảng kê bán hàng chi tiết, doanh thu theo ngày, giờ, tuần, tháng, năm, doanh thu theo nhân viên phục vụ, các báo cáo về hàng bị hủy, trả lại, các mô tả chi tiết toàn bộ chuỗi giao dịch trong quá khứ, báo cáo chi tiêu của khách hàng. Nhờ hệ thống báo cáo chi tiết và phong phú này, người quản lý có cơ sở thông tin để ra quyết định và hoạch định kế hoạch kinh doanh cũng như có thể điều tra những sai sót xảy ra trong quá khứ.