Ứng dụng công nghệ thông tin cho lĩnh quản lý vực bán lẻ

Ứng dụng công nghệ thông tin cho lĩnh quản lý vực bán lẻ
Công nghệ quản lý

 

Khách hàng và người bán lẻ cần truy cập nhanh các thông tin ba gồm lượng hàng dự trữ và thông tin sản phẩm. Hơn thế nữa, hệ thống POS (Point of Sale – Mũi nhọn kinh doanh) có thể là một công cụ hữu dụng, là sự mở rộng của CRM (Customer Relationship Management – Ban quản lý liên hệ khách hàng) bằng cách cung cấp thông tin liên kết , phù hợp với các nhóm khách hàng mục tiêu, nhằm gia tăng sự hài lòng của khách hàng và nâng cao thu nhập.

Ngoài ra, các quầy bán lẻ mới được đầu tư mạnh vào trưng bày đa phương tiện giúp các hoạt động quảng cáo và khuyến mãi sản phẩm hoạt động hiệu quả hơn, mang tính tương tác cao hơn, và cũng phục vụ như những thiết bị giáo dục. Việc trưng bày đa phương tiện mạnh mẽ nhất sẽ cung cấp nội dung kịp thời và nhanh chóng với chi phí thấp. Quảng cáo hoặc khuyến mãi sản phẩm được cập nhật rất nhanh và liên tục đáp ứng tức thời các xu hướng và động lực mới nhất trên thị trường.

Ứng dụng công nghệ thông tin cho lĩnh vực quản lý bán lẻ

Ứng dụng công nghệ thông tin cho lĩnh quản lý vực bán lẻ

Từ “tách biệt” đến “hội tụ”

Trong hệ thống mạng lưới bán lẻ, việc khai thác thiết bị POS để làm việc cùng nhau là một thách thức thực sự. Nhiều loại hình mạngcó thể được tìm thấy trong một cửa hiệu hoạt động riêng lẻ, như mạng POS, điện thoại, giao dịch thẻ tín dụng trực tuyến, và mạng nhân viên. Điều này góp phần vào việc làm rối mạng và làm cho việc chia sẻ thông tin và bảo trì mạng khó khăn.

Giải pháp là mạng Ethernet POS mới có thể cung cấp một kiến trúc đơn giản hơn để điều tiết những hệ thóng khác nhau trong cùng một mạng đơn và cũng cung cấp một khoảng lớn băng thông cho phép điều hành hiệu quả hơn. Ví dụ, băng thông chuyên môn cho việc xử lý trả tiền thẻ tín dụng hoặc một thiết bị POS cho phép điều tra ngay lập tức mà không phải tốn thời gian đợi kết nối. Vì vậy sự luân chuyển giữa các mạng cũng giống như việc chuyển từ mạng riêng biệt vào mạng hội tụ. Kiến trúc hội tụ này không chỉ dễ dàng đối với việc chia sẻ mà còn giúp ích cho cả việc bảo trì mạng rất nhiều. Hơn thế nữa, kiến trúc chuẩn mở của nó khiến cho mạng lẻ trong các quầy hàng dễ dàng kết nối với các đối tác khác, như các quầy khác, nhà cung cấp hay người dùng.

Hơn cả việc cung cấp một kiến trúc đơn, mạng hội tụ mới này còn có thể cung cấp một khả năng khác như một nền móng hoạt động với độ tin cậy cao. Thiết kế phần cứng và phần mềm có giá trị cao cung cấp cho việc duy trì hệ thống cao cấp trong các tổ chức kinh doanh không nghỉ.