Cân bằng danh mục đầu tư như thế nào?

Cân bằng danh mục đầu tư như thế nào?
Nhà đầu tư

 

Cân bằng danh mục đầu tư của bạn là một kỹ thuật đầu tư đơn giản cho phép bạn quản lý rủi do và tận dụng lợi thế của mua thấp bán cao. Tùy thuộc vào mức độ quan tâm của bạn và mức độ thoải mái, bạn có thể cân bằng như thế nào và bạn làm nó thường xuyên như thế nào.

Ngoài ra bạn thậm chí không phải lo lắng về nó, nhiều quản lý tài sản hưu trí cung cấp một lựa chọn cân bằng danh mục đầu tư tự động, cho phép bạn thiết lập sở thích và thư giãn của bạn.

cân bằng danh mục nhà đầu tưCân bằng danh mục đầu tư như thế nào?

Tái cân bằng những gì.

Những người đầu tư về quỹ đầu tư không chọn cổ phiếu riêng lẻ, thay vào đó họ đang chọn các lĩnh vực như công nghệ, trái phiếu hoặc các công ty lớn. Những nhà đầu tư muốn duy trì một “hỗn hợp” của đầu tư để tối đa hóa lợi nhuận trong khi giảm thiểu rủi ro. Những nhà đầu tư  trẻ có thể có lợi thế cho cổ phiếu trong đó rủi ro cao hơn, trong khi các nhà đầu tư lớn tuổi những người mà gần về hưu phù hợp với trái phiếu. Những người này ở giữa sự kết hợp giữa tiền của họ với hai loại đó và 65% cổ phiếu và kết hợp 35% trái phiếu là phổ biến. Tuy nhiên, khi đầu tư tăng trưởng, một số quỹ luôn luôn tốt hơn những hình thức khác. Khi điều này xảy ra cân bằng danh mục đầu tư lại là cần thiết.

Tái cần bằng danh mục đầu tư.

Tái cân bằng lịch.

Với việc tái cân bằng lịch, bạn lựa chọn một ngày nhất định và tái cân bằng danh mục của bạn. Lợi thế chính để tái cân bằng theo cách này là dễ dàng và đơn giản. Mạng tin tức truyền hình tiền tệ lựa chọn một ngày ý nghĩa, như sinh nhật của bạn hoặc năm mới, nếu bạn lo ngại rằng mỗi năm một lần là không đủ, sau đó bạn có thể lựa chọn ngày khác như thứ bảy đầu tiên của mỗi tháng , tháng 4, tháng 9 và tháng 12. Nếu bạn đang quản lý quỹ là một phần của tài khoản hưu trí cá nhân hoặc tài khoản hưu trí bảo trợ lao động, cũng như kiểm tra với người quản lý quỹ của bạn, có thể là một lựa chọn tái cân bằng danh mục đầu tư tự động cho phép bạn lựa chọn một ngày mà danh mục đầu tư của bạn sẽ tự động cân bằng với các lựa chọn mà bạn chọn.