Chúng tôi tổng hợp dưới đây những chia sẻ của các nhà lãnh đạo và quản lý về sự nghiệp của họ, những nỗi sợ hãi thầm kín nhất và những hy vọng cho tương lai mà chúng tôi nghĩ rằng có thể định hình và phát triển sự nghiệp:

35 điều cần làm cho sự nghiệp tuổi 35

       Có thể bạn cũng là người theo trường phái “không quy cách – không công thức”, nghĩa là chẳng đặt bất cứ mốc thời gian nào về những thứ cần thực hiện lên cuộc đời mình. Thậm chí, bạn sẽ nói rằng có hàng tá thứ bạn không cần có ở tuổi 30, 40, 50 và các năm sau nữa.

Các bài khác...