Marketing, quảng cáo và quan hệ công chúng (PR) khác nhau như thế nào?

       Để thực hiện quảng cáo tốt, bạn cần chạy thử quảng cáo cho một nhóm nhỏ khách hàng hoặc một vài nhóm nhỏ khách hàng để tối ưu quảng cáo. Sau khi chạy chiến dịch quảng cáo xong, bạn cần phải đo lường hiệu quả dựa trên các mục tiêu đã đặt ra.

Công chúng mục tiêu

        Chúng ta vừa thực hiện xong các phần: phân tích tình hình, xác định mục tiêu và quyết định chiến lược. Giờ là lúc để quyết định xem ai là công chúng của bạn, hay nói cách khác là bạn sẽ nói cho những ai nghe.

Quan hệ công chúng

       Bill Stoller, chủ báo free Publicity (www.publicityinsider.com) và là chuyên gia quan hệ công chúng nổi tiếng đã đưa ra ý tưởng bán đấu giá bức danh họa Pictionary cho Multiple Sclerosis Society. Khi đến phần quảng cáo, có hai xu hướng phải chọn lựa là danh tiếng và từ thiện.

Công chúng mục tiêu phần 2

       Nếu bạn đang muốn "nói chuyện" với khách hàng (hay bạn đang muốn nói chuyện với công chúng nói chung nếu như bạn làm trong khu vực nhà nước), hãy cố gắng hết sức để chia nhỏ và phát hiện ta từng đối tượng riêng biệt một.

Quan hệ công chúng là gì?

        Cũng như khuyến mại, quan hệ công chúng gồm có một loạt các công cụ. PR có thể hiểu là những nỗ lực một cách có kế hoạch, tổ chức của một cá nhân hoặc tập thể nhằm thiết lập và duy trì, phát triển những mối quan hệ có lợi với đông đảo công chúng của nó.

Các bài khác...