Giày TOMS và mô hình kinh doanh "1 tặng 1"

Giày TOMS và mô hình kinh doanh "1 tặng 1"
Quảng cáo khuyến mãi - Promotion

 

Blake Mycoskie, đã thành lập thương hiệu giày lười TOMs sau chuyến đi tới Argentina và sáng tạo ra mô hình “Một tặng Một”. Với mỗi đôi giày bán được cho khách hàng, một đôi giày khác sẽ được tặng cho đôi chân của một đứa trẻ khó khăn đang cần chúng.