Với người tiêu dùng, cần làm rõ khái niệm “hàng VN” và “thương hiệu VN”. Rõ ràng, gọi Samsung là hàng VN là không phải bàn cãi, nhưng thương hiệu Việt lại không phải, vì danh xưng này chỉ đúng với thương hiệu của người Việt, do người Việt làm chủ.

Các bài khác...